Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Samenvatting

Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten met zich mee. Dit onderzoek geeft antwoord op drie hoofdvragen:

  1. Wat is de omvang van het verzuim door werknemers als gevolg van slachtofferschap van huiselijk geweld?
  2. Welke uur- of dagtarieven gelden er voor de relevante subgroepen die in vraag 1 zijn vastgesteld?
  3. Welke directe verzuimkosten voor werkgevers vloeien voort uit het verzuim van werknemers?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Verzuimkosten ten gevolge van huiselijk geweld
  3. Conclusies
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Visee, H.C., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld
Projectnummer:
1698
Operationele status:
Afgerond