Coffeeshops in Nederland: deel 1

Coffeeshops in Nederland: deel 1

Ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium

Samenvatting

In de Drugsbrief van mei 2011 werd het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs, die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en op basis van lidmaatschap van de desbetreffende coffeeshop (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2010-2011, 24 077, nr. 259).
Coffeeshops moeten een ledenbestand gaan bijhouden, dat een zekere stabiliteit moet hebben en uit een nader te bepalen maximum aantal leden mag bestaan.
Landelijke invoering van deze besloten clubvorm en het ingezetenencriterium gebeurt door een aanvulling op de bestaande gedoogcriteria AHOJG. Het Besloten club en het Ingezetenencriterium zijn per 1 januari toegevoegd in de Aanwijzing Opiumwet. Het WODC evalueert de nieuwe criteria. Het onderzoek bestaat uit drie delen (projectnummers 2021B, -C en -D).
Het doel van dit deelonderzoek (2021B) is te laten zien in hoeverre de met het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium beoogde omvorming van coffeeshops tot kleinschalige voorzieningen voor de lokale markt optreedt, en of het drugstoerisme, de overlast en de criminaliteit in coffeeshopgebieden afnemen. In de andere deelonderzoeken worden de ontwikkelingen op de illegale consumentenmarkt van cannabis (2021C) en de lokale uitwerking van de landelijke plannen en de uitvoering in de praktijk (2021D) onderzocht. In het totale onderzoek (beschreven onder 2021E) komen de bevindingen uit de deelonderzoeken samen.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland: deel 1; ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium
Organisatie(s):
WODC, INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies
Projectnummer:
2021B
Operationele status:
Afgerond