Voorbereiding evaluatie wetswijziging jeugdbescherming

Voorbereiding evaluatie wetswijziging jeugdbescherming

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is drieledig. Onderzocht wordt a. op welke wijze de effecten van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving geƫvalueerd kunnen worden, b. wat de situatie is voor de invoering van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving (nulmeting) en c. wat de situatie is in de maanden na de invoering van de gewijzigde kinderbeschermingswetgeving (stand-van-zaken-meting). Onderwerp van onderzoek zijn de wijzigingen in de kinderbeschermingswetgeving. Het gaat dus niet om een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving als geheel, noch om het functioneren van de instanties die bij de uitvoering van de wetgeving betrokken zijn, noch om de effectiviteit van de kinderbeschermingsmaatregelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Evaluatiekader gewijzigde kinderbeschermingswetgeving
  4. Implementatie gewijzigde kinderbeschermingswetgeving
  5. Stand-van-zaken-meting
  6. Aandachtspunten voor vervolgmetingen
  7. Samenvatting en conclusie

Summary and conclusion
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Timmermans, M., Snijdewint, M. (medew.), Tillaart, J. van den (medew.), Vonk, H. (medew.), Woude, F. van der (medew.)
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2015

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding effectevaluatie invoering gewijzigde kinderbeschermingswetgeving
Projectnummer:
1938
Operationele status:
Afgerond