Voorbereiding evaluatie bestuurlijke arrangementen Antilliaanse risicojongeren 2005-2008

Criminaliteit en delicten / Schoolverzuim

Voorbereiding evaluatie bestuurlijke arrangementen Antilliaanse risicojongeren 2005-2008

Eindverslag

Samenvatting

In 2004 is de notitie Antilliaanse risicojongeren aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de periode 2005-2008 is 20 miljoen euro beschikbaar voor bestuurlijke arrangementen met 18 Antillianengemeenten en bovenlokale innovatieve initiatieven met name op het gebied van begeleid wonen en internaatachtige voorzieningen. Ten behoeve van de proces – en effectevaluatie van het beleid is een voorstudie uitgevoerd teneinde een goede vraagstelling en een goed onderzoeksdesign te kunnen ontwikkelen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Beleid voor Antilliaanse risicojongeren
  2. Evaluatie: uitgangspunten en ambitie
  3. De inhoud van de bestuurlijke arrangementen
  4. Invalshoeken voor evaluatie
  5. Conclusie: evaluatie en criteria

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.288

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorbereiding Evaluatie beleid Antilliaanse risicojongeren 2005-2008
Projectnummer:
1243
Operationele status:
Afgerond