Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan

Criminaliteit en delicten / Schoolverzuim

Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan

een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers

Samenvatting

De volgende onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord:

  1. In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan omdat ze door de politie verdacht worden van een strafbaar feit?
  2. Welke specifieke risico- en beschermende factoren komen voor bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan omdat ze door de politie verdacht worden van een strafbaar feit?
  3. Welke aanwijzingen zijn er voor mogelijke psychosociale problemen en risico- en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege een overtreding van de Leerplichtwet?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Theoretisch perspectief
  3. Methode van onderzoek
  4. De mate van zorg
  5. Risico- en beschermende componenten
  6. Spijbelaars bij de Raad
  7. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Schans, C.A. van der, Bogaerts, S., Doreleijers, Th.A.H.
Organisatie(s):
WODC, Vumc
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-151-6
Reeks:
Onderzoek en beleid 276
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorstudie aard criminogene (beschermende en risicofactoren) factoren jongeren die instromen bij de Raad voor de Kinderbescherming
Onderzoeker(s):
Bogaerts, S.
Projectnummer:
1515B
Operationele status:
Afgerond