Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht

Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht

Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet. Het artikel betreft de regels die gelden bij het staande houden van personen in het kader van het vreemdelingentoezicht, teneinde hun identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie vast te stellen. Dit artikel werd gewijzigd bij de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht. Het doel van het onderzoek was vooral twee zaken te peilen: (1) In hoeverre kunnen de instanties die met vreemdelingentoezicht zijn belast, uit de voeten met de wetswijziging en de bijbehorende uitvoeringsinstructie? (2) Hoe ervaren (belangengroeperingen van) vreemdelingen de wijzigingen en zijn er aanwijzingen dat het vreemdelingentoezicht op een mogelijk discriminerende wijze uitgeoefend wordt?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding en achtergrond
  2. Onderzoeksvragen en methode van onderzoek
  3. Toezicht in het binnenland op grond van concrete aanwijzingen van illegaal verblijf
  4. Toezicht na grensovergang (MTV)

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beenakkers, E.M.Th.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Onderzoeksnotities 1997/02
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.225

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht
Projectnummer:
199702
Operationele status:
Alleen publicatie