Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

Samenvatting

De volgende vragen staan centraal: (1) Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander sepotbeleid dan ten aanzien van landgenoten? (2) Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en zwaarte van de straf die wordt gevorderd? (3) Is de nationaliteit van de dader van invloed op de aard en de zwaarte van de straf die wordt opgelegd?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Resultaten
  4. Conclusie en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der, Zee-Nefkens, A.A. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Onderzoek en beleid 002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2190

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders
Projectnummer:
W00002
Operationele status:
Alleen publicatie