Regiem en recidive

Regiem en recidive

Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

Samenvatting

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden geconfronteerd en hun recidive na ontslag? en (2) Zijn er categorie├źn gedetineerden aanwijsbaar voor wie een verblijf in 'De Boschpoort' meer effect sorteert dan een detentie in 'Nederheide' in termen van hun latere recidive en omgekeerd?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Uitwerking van de onderzoeksopzet
  3. De samenhang tussen gevangenisregiem en recidive
  4. De effecten van het gevangenisregiem op verschillende categorie├źn gedetineerden
  5. Samenvatting en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Onderzoek en beleid 003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2261

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Regiem en recidive
Projectnummer:
W00003
Operationele status:
Alleen publicatie