De transactie in handen van de politie

De transactie in handen van de politie

Een terreinverkenning

Samenvatting

In de vergadering van Procureurs Generaal van 26 maart 1975 werd ingestemd met een voorstel van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht het WODC een verkennend onderzoek te laten instellen naar het transactiebeleid van de politie op basis van de in genoemd jaaroverzicht opgenomen transactieaantallen per politiegroep. De vraagstelling van het onderzoek werd hierbij geformuleerd als 'het vinden van de criteria die de politie hanteert bij het gebruikmaken van haar bevoegdheid tot het aanbieden van een transactie en naar de factoren die bij de totstandkoming van de ogenschijnlijke verschillen in de hantering van de transactiebevoegdheid een rol spelen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De onderzoekopzet
  3. Statistische bewerkingen van de aantallen transacties per korps
  4. De gesprekken met functionarissen van enkele politiekorpsen
  5. Conclusie en aanbevelingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijk, J.J.M. van, Kröner, A.K., Cliteur, P.B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Onderzoek en beleid 005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2269

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De transactie in handen van de politie
Projectnummer:
W00005
Operationele status:
Alleen publicatie