Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv.)

Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv.)

Verslag van de resultaten van een onderzoek

Samenvatting

Eerst komt aan de orde in hoeveel arrondissementen recentelijk 'gelijktijdige vorderingen' zijn gedaan en ingewilligd en hoe vaak dit gebeurde. Daarna volgt een overzicht van de door de officieren van justitie en de R.C.'s opgegeven redenen om gelijktijdige vorderingen in te dienen c.q. toe te wijzen. Vervolgens is het standpunt van de parketten ten aanzien van eventuele juridische en praktische veranderingen weergegeven. Dit standpunt is geplaatst naast het standpunt van de R.C.'s in deze. In de slotparagraaf wordt vastgesteld wat de omvang van het probleem is en welke suggesties door de ge├źnqueteerden zijn gedaan voor een oplossing ervan.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De omvang van het probleem
  3. Redenen voor de 'gelijktijdige verlenging'
  4. Standpunten ten aanzien van wetwijziging en/of praktische veranderingen
  5. Samenvatting en conclusie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Onderzoek en beleid 006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2715

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv.)
Projectnummer:
W00006
Operationele status:
Alleen publicatie