De strafvordering en straftoemeting in gevallen van zware criminaliteit

De strafvordering en straftoemeting in gevallen van zware criminaliteit

Een overzicht van de jaren 1973-1976 en een analyse van de beslissingen van officieren van justitie

Samenvatting

De volgende delicten werden in dit onderzoek bekeken: inbraak, diefstal met geweld, afpersing; moord en doodslag, en verkrachting. Het rapport omvat in feite drie duidelijk te onderscheiden gedeelten: (a) een statistisch overzicht van de straftoemeting in gevallen van zware criminaliteit in de jaren 1973-1976, en (b) een analyse van de samenhangen tussen kenmerken van daad en dader, zoals vermeld in de strafdossiers, en de geƫiste straffen, en een analyse van de antwoorden op de vragenlijsten.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergrond en doel van het onderzoek
  2. Opzet en uitvoering van het dossieronderzoek
  3. De straftoemeting bij ernstige delicten
  4. De daad- en daderkenmerken en de strafmaat; een ingewikkelde relatie
  5. De onderzoeksresultaten
  6. De vragenlijsten
  7. Samenvatting en nabeschouwing
Noten
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zoomer, O.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 025
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De strafvordering en straftoemeting in gevallen van zware criminaliteit
Projectnummer:
W00025
Operationele status:
Alleen publicatie