De Sprang

De Sprang

evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring

Samenvatting

In de jaren 1978-1980 is een onderzoek verricht naar het bijzondere regiem van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in Scheveningen. Het initiatief tot het instellen van deze studie is afkomstig uit De Sprang, waar de behoefte bestond aan een evaluatie van de daar gevolgde werkwijzen, die voortkwamen uit het in het begin van de zeventiger jaren ingestelde experimentele regiem.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het evaluatieonderzoek De Sprang
  2. Regiem
  3. Effecten
  4. Slotbeschouwing

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berghuis, A.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Onderzoek en beleid 029
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4152

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De Sprang
Projectnummer:
W00029
Operationele status:
Alleen publicatie