Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

Samenvatting

In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid ten aanzien van middellangstraften kunnen worden gesteld:

  1. Hoe verloopt de aanbieding van kandidaten aan de selectiecommissie?
  2. Hoe verloopt de besluitvormingsprocedure en welke overwegingen worden daarbij door de commissieleden gehanteerd?
  3. Wat zijn de feitelijk gehanteerde selectiecriteria? 

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. De onderzoeksopzet
  3. Algemene procedures en richtlijnen rond de selectie van middellanggestraften
  4. De aanbieding van kandidaten ter selectie
  5. De besluitvorming binnen de selectie-adviescommissie
  6. De selectiecriteria
  7. Samenvatting en slotbeschouwing
Noten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Onderzoek en beleid 031
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4153

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Selectiebeleid middellanggestraften
Projectnummer:
W00031
Operationele status:
Alleen publicatie