Effecten van voorlichting en controle

Effecten van voorlichting en controle

een experiment bij de motorrijtuigenbelasting

Samenvatting

In het eerste hoofdstuk worden een aantal meer "technische aspecten" van het experiment behandeld. De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan de metingen van - wijziging in - het betalingsgedrag; met behulp van het aantal z.g. eerste aangiften en met behulp van een koppeling tussen de CV-administratie en het kentekenregister. Hoofdstuk 5 behandelt de uitkomsten van de onder belastingplichtigen gehouden enquête, waarna in hoofdstuk 6 ingegaan zal worden op de conclusies die uit de in dit rapport neergelegde bevindingen getrokken kunnen worden voor de effectiviteit van het overheidsoptreden in de vorm van voorlichting en controle op het bredere terrein waarop de werkzaamheden van ISMO betrekking hebben.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het experiment
  2. De te verwachten effecten en de meting daarvan
  3. De analyse op de eerste aangiften
  4. Aanvullende analyse op het CBM-bestand
  5. De enquête onder belastingplichtigen
  6. Samenvatting en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berghuis, A.C., Kommer, M.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Onderzoek en beleid 033
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4215

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effecten van voorlichting en controle: experiment motorrijtuigenbelasting
Projectnummer:
W00033
Operationele status:
Alleen publicatie