Criminaliteitsbestrijding op langere termijn

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn

de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Samenvatting

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie bij wijze van experiment ter hand heeft genomen teneinde de kleine criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Een van deze gemeenten is Hoogeveen, waar de politie - naast de repressieve aanpak middels opsporingsonderzoek - meer preventief is gaan werken aan de bestrijding van vernieling, inbraak en diefstal. Dit gebeurt enerzijds in de vorm van tijd- en plaatsgerichte surveillances op vernieling en anderzijds in de vorm van een breed terrein van activiteiten door een daartoe uit de recherche vrijgemaakte ambtenaar Voorkoming Misdrijven (VM), gericht op de preventie van inbraak, diefstal en vernieling.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De inhoud van het experiment
  3. Resultaten van het onderzoek
  4. Evaluatie en discussie
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Onderzoek en beleid 036
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4446

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteitsbestrijding op langere termijn
Projectnummer:
W00036
Operationele status:
Alleen publicatie