Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp

Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Samenvatting

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en beheersen of terugdringen van het aantal inbraken, diefstallen uit auto's, fiets- en bromfietsdiefstallen, berovingen op straat en het aantal gevallen van vernieling of vandalisme. Beide doelstellingen dienden te worden gerealiseerd door een totaalpakket van preventieve politie-activiteiten, waarbij zowel voetsurveillance als voorlichting aan het publiek over preventieve maatregelen de belangrijkste zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het experiment in Amsterdam-Osdorp
  3. De activiteiten van het team en het oordeel van de bevolking
  4. De effecten in termen van criminaliteitsbeheersing
  5. De ervaringen van de teamleden
  6. Het project vanuit onderzoekersperspectief
  7. Conclusies en slotbeschouwing
Noten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spickenheuer, J.L.P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Onderzoek en beleid 044
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4511

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp
Projectnummer:
W00042
Operationele status:
Alleen publicatie