Jeugddelinquentie

Jeugddelinquentie

Achtergronden en justitiële reactie

Samenvatting

Samenvattend kunnen de voornaamste doelstellingen van het onderzoek als volgt omschreven worden:

 1. een beeld krijgen van aard en omvang van delinquent gedrag in twee doorsnee groepen jongeren;
 2. inzicht verkrijgen in achtergronden van delinquent gedrag;
 3. meer duidelijkheid krijgen over het verband tussen delinquentie en het in contact komen met politie en parket;
 4. inzicht verkrijgen in achtergrondfactoren die samenhangen met het in contact komen van minderjarigen met politie en parket;
 5. nagaan in hoeverre het differentiële optreden van politie en parket verband houdt met al dan niet hernieuwde justitiële contacten;
 6. nagaan in hoeverre veranderingen in de levenssituatie van de minderjarigen samenhangen met het al dan niet weer in contact komen met politie en parket.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding tot het onderzoek
 2. Delinquent gedrag van jongeren in twee Nederlandse steden
 3. Enkele achtergrondfactoren en delinquent gedrag
 4. Justitiële contacten
 5. De gezinsintegratie
 6. De schoolintegratie
 7. De vrijetijdsbesteding
 8. De vriendengroep
 9. Waarden en normen
 10. Slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger-Tas, J., Junger, M., Barendse-Hoornweg, E., Sampiemon, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1983
Reeks:
Onderzoek en beleid 042
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4492

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jeugddelinquentie: achtergronden en justitiële reactie
Projectnummer:
W00045
Operationele status:
Alleen publicatie