Extra politie-inzet en rijden onder invloed

Extra politie-inzet en rijden onder invloed

Verslag van een surveillance-experiment in de gemeente Weert

Samenvatting

Met het onderzoek in Weert werd beoogd na te gaan welke invloed een reƫle vergroting van de surveillance-activiteiten heeft op de omvang van het delict rijden onder invloed.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Achtergrond en opzet van het Weertse experiment
  3. Probleemstelling, opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. Resultaten
  5. Samenvatting en discussie
Literatuuropgave
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bovens, R., Prinsen, P.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1984
Reeks:
Onderzoek en beleid 052
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4881

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Extra politie-inzet en rijden onder invloed
Projectnummer:
W00052
Operationele status:
Alleen publicatie