De rechter aan het werk: overbelast of onderbenut?

De rechter aan het werk: overbelast of onderbenut?

een studie naar de tijdsbesteding en werkbelasting van rechters op arrondissementsrechtbanken

Samenvatting

In het inleidende eerste hoofdstuk wordt de noodzaak tot het concretiseren van het begrip "rechterlijke werkbelasting" aangegeven en het verband tussen "Overbelasting" en "onderbenutting" van de rechter gelegd. In het tweede hoofdstuk wordt de inrichting van het tijdsbestedingen enquete-onderzoek op een drietal arrondissementsrechtbanken (1981-1982) besproken. In het derde hoofdstuk worden de bevindingen van de enquete onder de rechters besproken. In het vierde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de tijdsbesteding van niet-zaakgebonden werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding: de overbelaste of onderbenutte rechter?
  2. De inrichting van het tijdsbestedingsonderzoek en de enquĂȘte
  3. Werkweek, arbeidsvoldoening en mentale belasting van rechters en hun werkomstandigheden
  4. De tijdsbesteding aan niet-zaakgebonden werkzaamheden
  5. De tijdsbesteding aan zaakgebonden werkzaamheden
  6. De rechterlijke werkbelasting
  7. Nabeschouwing
Literatuurlijst
Lijst van tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verwoerd, J.R.A., Teeffelen, P.A.J.Th. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 054
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4993

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rechter aan het werk: overbelast of onderbenut?
Projectnummer:
W00054
Operationele status:
Alleen publicatie