Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis

Detentie en reclassering / Politiecel

Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis

Samenvatting

Het geheel aan verrricht onderzoek kan worden onderscheiden in vier onderdelen: 1) een periodieke peiling naar het bestand aan voorlopig gehechten per arrondissement - aantallen en de onderverdeling naar insluitingsprioriteit; 2) een registratie per zaak waarin voorlopige hechtenis is bevolen over prioriteitstoekenning en enkele gegevens over de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis; 3) een dossierstudie; 4) een enquete onder o.a. OvJ's naar de ervaringen met de nieuwe werkwijze.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Zaken uit de eerste helft van 1984
  3. Het toekennen van prioriteiten: de dossierstudie
  4. Het bestand aan voorlopig gehechten, verblijf op het politiebureau
  5. Ervaringen met en meningen over de nieuwe werkwijze
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berghuis, A.C., Essers, J.J.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 057
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 5014

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis
Projectnummer:
W00057
Operationele status:
Alleen publicatie