Gezinsvorming door jonge migranten

Gezinsvorming door jonge migranten

verslag van een evaluatiestudie

Samenvatting

Centraal in deze studie staat de beleidsmaatregel dat vanaf oktober 1983 voor secundaire migranten - migranten die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen of in Nederland zijn geboren uit een migrantenechtpaar die over een vergunning tot vestiging beschikken geen uitzondering meer wordt gemaakt op het algemene vereiste dat over voldoende middelen van bestaan moet worden beschikt indien zij hun huwelijkspartner naar Nederland willen laten komen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De 1 oktober maatregel
  3. Jonge vreemdelingen in Nederland
  4. Gezinsvereniging en gezinsvorming
  5. Het restrictieve effect van de maatregel
  6. De toepassing van de financiƫle eis
  7. Enkele neveneffecten voor migranten
  8. Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aalberts, M.M.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 060
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 5090

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gezinsvorming door jonge migranten
Projectnummer:
W00060
Operationele status:
Alleen publicatie