TBR en recidive

TBR en recidive

een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

Samenvatting

In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel wordt besproken. Daarna worden de verschillende aspecten van de recidive, en de samenhang hiervan met de delictsachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging uiteengezet. Vervolgens wordt een aantal verschillen belicht van de populaties van de verschillende TBR-instituten. Tevens wordt aandacht besteed aan de langgestraften. Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De onderzoekpopulatie
  3. De periode van tenuitvoerlegging van de maatregel TBR
  4. Recidivematen en aspecten van recidive
  5. De samenhang van de recidive met de delictachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging
  6. De TBR-instituten
  7. De langgestraften
  8. Slotbeschouwing
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Emmerik, J.L. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 061
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6038

Onderzoekgegevens

Werktitel:
TBR en recidive
Projectnummer:
W00061
Operationele status:
Alleen publicatie