Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie

Staats- en bestuursrecht / Herindeling

Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie

Een onderzoek naar de veranderingen in de politie-organisatie in Zuid-Limburg

Samenvatting

Per 1 januari 1982 heeft er in de regio Zuid-Limburg een streeksgewijze gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de tot dan toe bestaande 58 gemeenten werden teruggebracht tot 23 gemeenten; 19 daarvan waren nieuw. Het WODC heeft een onderzoek verricht naar aanleiding van deze gemeentelijke herindeling. Daarbij is aandacht besteed aan de aard en het verloop van de voorbereidingen binnen het eigen korps. Voorts is nagegaan hoe de ervaringen van het politiepersoneel waren met de nieuwe werksituatie binnen het eigen korps na de reorganisatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De gemeentelijke herindeling in Zuid-Limburg
  3. Onderzoek
  4. Voorbereidingen op centraal niveau
  5. De bestaande gemeentelijke politiekorpsen
  6. Reorganisatie landgroepen rijkspolitie
  7. De nieuwe gemeentelijke politiekorpsen
  8. Slotbeschouwing
Literatuur
Consultatiegroep van het onderzoek
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 066
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6195

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie
Projectnummer:
W00066
Operationele status:
Alleen publicatie