Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit

Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit

Samenvatting

Dit rapport is het eerste van een reeks waarin het WODC inzicht wil bieden in de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. Hiertoe zullen steeds twee bronnen geraadpleegd worden: politiele en justitiele statistische gegevens enerzijds en -report onderzoek onder een landelijke representatieve groep jongeren anderzijds. Hiermee beogen de auteurs zowel het beleid -op nationaal en op lokaal niveau- als het veld van de jeugdstrafrechtstoepassing en van de jeugdbescherming betere informatie te bieden over de omvang, de aard en enkele achtergrondgegevens van de jeugdcriminaliteit, gezien in de tijd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

  1. Gegevens verstrekt door de politie
  2. Gegevens uit de justitiƫle statistiek
  3. Het jaar 1985 nader bekeken
  4. Omvang en aard van de zelf opgegeven delinquentie
  5. Waardenoriƫntaties en delinquent gedrag
  6. Slotbeschouwing en samenvatting
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger-Tas, J., Kruissink, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Onderzoek en beleid 079
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 6668

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
Projectnummer:
W00079
Operationele status:
Alleen publicatie