Schadevergoeding binnen het strafrecht

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Schadevergoeding binnen het strafrecht

Daders en slachtoffers van misdrijven

Samenvatting

In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, is via dossierstudie onderzocht in hoeverre slachtoffers van misdrijven thans enige vorm van schadevergoeding ontvangen voor de door hun geleden schade en letsel. Tevens werd onderzocht hoe door de invoering van de schadevergoedingsstraf en een uitbreiding van de mogelijkheid zich civielrechtelijk te voegen in het strafproces het slachtoffer in veel meer gevallen dan tot nu toe, een schadevergoeding van de dader zou kunnen krijgen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Samenvatting
  2. De vraagstelling en opzet van het onderzoek
  3. Wanbetaling en persoonskenmerken van de daders
  4. Kenmerken van de slachtoffers
  5. Schade en letsel
  6. Het vonnis: gevangenisstraf, boete en verlies aan boetes voor de overheid
  7. Schadevergoeding volgens de huidige mogelijkheden: schadevergoeding als bijzondere voorwaarde en de civiele vordering
  8. Werkbelasting van het justitiƫle apparaat
  9. De schadevergoedingsstraf in Engeland en Wales
  10. Effecten en/of gevolgen van een schadevergoedingsstraf
Bijlagen
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger, M., Hecke, T. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, SDU Uitgeverij
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Onderzoek en beleid 082
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6763

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schadevergoeding binnen het strafrecht; daders en slachtoffers van misdrijven
Projectnummer:
W00082
Operationele status:
Alleen publicatie