Particuliere recherche

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

Particuliere recherche

Een verkenning van enige ontwikkelingen

Samenvatting

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op twee in de literatuur uitgewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en de Economische Theorie. Het onderzoek is gebaseerd op een zestigtal interviews met sleutelpersonen uit de particuliere recherchewereld en de reguliere politie aangevuld met literatuur over dit onderwerp. In de hoofdstukken 2 t/m 6 wordt een aantal sectoren besproken waarbinnen zich ontwikkelingen hebben voorgedaan op het terrein van de particuliere recherche. In hoofdstuk 7 wordt een vergelijking getrokken tussen de particuliere recherche en de reguliere recherche. Over vormen van private justiche, met name bij verzekeringsfraude en interne fraude binnen een bedrijf, wordt in hoofdstuk 8 geschreven.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Veiligheidsindustrie: recherche-onderzoeken en theorie
  2. De verzekeraars
  3. De expertisebureaus
  4. De bedrijfsbeveiligingsdiensten
  5. De particuliere recherche
  6. De handelsinformatie
  7. Particuliere recherche en politie: verschillen en overeenkomsten
  8. De conflictbeslechting
  9. Conclusie
  10. Discussie
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoogenboom, A.B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Onderzoek en beleid 085
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6856

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Particuliere recherche; een verkenning van enige ontwikkelingen
Projectnummer:
W00085
Operationele status:
Alleen publicatie