Groepscommandanten bij de Rijkspolitie

Groepscommandanten bij de Rijkspolitie

Een beschrijvend onderzoek naar hun werk en werkbeleving

Samenvatting

Binnen de landdienst van de rijkspolitie-organisatie kan de positie van de groepscommandant als een spilfunctie worden getypeerd tussen de uitvoering aan de basis en de leiding van het district. Bovendien wordt sinds een aantal jaren nadrukkelijk beoogd de groepscommandant meer bij de beleidsvoering te betrekken, zowel binnen de districtsorganisatie als in het lokale driehoeksoverleg. In het onderzoek staan twee vragen centraal:

  • Hoe ziet de functie van groepscommandant eruit?
  • Welke problemen ervaren de groepscommandanten in hun functie en hoe reageren zij daarop?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Een beschrijving van de onderzoeksgroepen
  3. Functiebeschrijving en functie-uitoefening
  4. De taken van de groepscommandant
  5. Frequentie en aard van de functionele contacten
  6. Invloeden uit en ontwikkelingen in de werkomgeving van de groepscommandanten
  7. Functiebeleving
  8. Omgaan met problemen en spanningen
Aangehaalde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Emmerik, J.L. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Onderzoek en beleid 092
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7027

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Groepscommandanten bij de Rijkspolitie; een beschrijvend onderzoek naar hun werk en werkbeleving
Projectnummer:
W00092
Operationele status:
Alleen publicatie