Over regels en appèl

Over regels en appèl

De conflict-opwekkendheid van artikel 57 AAW

Samenvatting

Doel: Onderzoeken naar de Raden van Beroep ingestelde beroepen tegen negatieve beslissingen op grond van artikel 57 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (het voorzieningenartikel in de AAW). Achtergrond is het verminderen van de overbelasting van het rechterlijk apparaat door middel van het wegnemen van conflictopwekkende elementen in de regelgeving. De werkgroep diende hieromtrent aanbevelingen te doen. Vraagstelling: De werkgroep wil de werkelijke grieven van personen die bij de Raden van Beroep klagen tegen negatieve beslissingen van Bedrijfsverenigingen in 57 AAW-zaken achterhalen, via een dossieronderzoek. Opzet: Dossieronderzoek bij de Raden van Beroep en bij de uitvoerende instanties (gemeenschappelijke medische dienst) en wetsonderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Beroepen: de dossierstudie
  4. Klagers en niet-klagers vergeleken
  5. Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schimmel, H.R., Veerman, G.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, Gouda Quint
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Onderzoek en beleid 102
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7650

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Over regels en appèl; de conflict-opwekkendheid van artikel 57 AAW
Projectnummer:
W00102
Operationele status:
Alleen publicatie