Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II

Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II

Samenvatting

Dit rapport is het tweede dat verschijnt op basis van onderzoek naar de betrokkenheid van jongens uit etnische minderheden bij delinquent gedrag. Een eerste verslag verscheen een jaar eerder (Junger en Zeilstra, 1989). In dit tweede rapport wordt nagegaan welke factoren same nhangen met delinquent gedrag
onder jongens van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sociale controletheorie. De opzet van de studie is een verklaring te vinden voor verschillen in delinquentie voor de vier etnische groepen. Gekeken is naar gezinsomstandigheden, godsdienst en
traditionalisme, schoolintegratie, subcultuur, vrijetijdsbesteding, de band met vrienden, en socio-demografische factoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Gezin en delinquentgedrag
  3. Traditionalisme en de situatie van de migrant
  4. Schoolintegratie en delinquentie
  5. Waarden ten aanzien van delinquentie
  6. Vrijetijdsbesteding
  7. De betekenis van vrienden
  8. Samenvattende analyse en conclusies
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger, M., Polder, W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 107
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7810

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II
Projectnummer:
W00107
Operationele status:
Alleen publicatie