Criminaliteitspreventie onder allochtonen

Criminaliteitspreventie onder allochtonen

Evaluatie van een project voor Marokkaanse jongeren

Samenvatting

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek inzake een preventieproject ten behoeve van Marokkaanse jongeren. Het rapport schetst een beeld van de organisatie van het preventieproject en van de projectactiviteiten. Tevens wordt de wijze waarop de Marokkaanse jeugd haar situatie beoordeelt, belicht en komen de criminaliteitsniveaus onder deze jongeren aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding en probleemstellingen
  2. Opzet van het preventieproject
  3. Opzet van het evaluatie-onderzoek
  4. De politiegegevens
  5. De self-reportgegevens
  6. Procesbeschrijving van het preventieproject
  7. Slotbeschouwing en aanbevelingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Terlouw, G.J., Susanne, G. (medew)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 109
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7372

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteitspreventie onder allochtonen; evaluatie van een project voor Marokkaanse jongeren
Projectnummer:
W00109
Operationele status:
Alleen publicatie