Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering

Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering

De effectmeting

Samenvatting

Doel: Evaluatie van een aantal experimenten op het gebied van (justitiele) hulpverlening aan jongeren van 15 tot 18 jaar, die vanwege het plegen van delicten met justitie in aanraking zijn gekomen. Deze experimenten richten zich vooral op de groep van zogenaamde "multi-problem" jongeren, van wie het delinquente gedrag gezien kan worden als uiting van onderliggende problemen. Door concrete en directe hulp te bieden bij het oplossen van deze problemen, trachten de experimenten te voorkomen dat de jongeren doorgaan met hun delinquente gedrag. Kenmerk van de begeleiding is dat zij niet vrijblijvend is, maar bijvoorbeeld kan worden opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, een sepot en/of een voorwaardelijke (vrijheids)straf. Over het verloop van de begeleiding en de perspectieven voor de toekomst wordt aan de justitiele autoriteiten gerapporteerd. Op deze wijze wordt getracht de duur van de voorlopige hechtenis terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen dat de jongeren een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf krijgen opgelegd. Probleemstelling: Hoe zien de opzet en de werkwijze van de jeugdreclasserings-experimenten er in de praktijk uit? Welke jongeren komen wel en niet bij de experimenten terecht? In hoeverre slagen de experimenten erin hun doelstelling(en) te realiseren en hun doelgroep te bereiken? Zijn eventuele verschillen in succes toe te schrijven aan verschillen in opzet, werkwijze en/of clientele van de experimenten?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Achtergrond en opzet van het onderzoek
  2. Beschrijving van de vijf projecten uit het evaluatieonderzoek
  3. De bereikte doelgroep en doelstellingen
  4. Verbetering van de persoonlijke levensomstandigheden
  5. De mening van de jongeren
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaans, E.C., Doornhein, L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 112
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 7945

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering; de effectmeting
Projectnummer:
W00112
Operationele status:
Alleen publicatie