Vuurwapencriminaliteit in het vizier

Veiligheid en preventie / Wapenbezit

Vuurwapencriminaliteit in het vizier

Een onderzoek bij politie en justitie

Samenvatting

Onderzoek naar de wijze waarop in de politiele praktijk de bestrijding van het illegaal wapenbezit plaatsvindt en de rol van het openbaar ministerie daarbij. Hiertoe werd een enquete onder politie en justitiefunctionarissen gehouden, en werd met hen gesproken over de knelpunten op vuurwapengeb ied en de mogelijke oplossingen daarvoor. Tevens komt in het rapport aan de orde de omvang en aard van de vuurwapencriminaliteit en wordt een summiere schets van de aanpak van de vuurwapencriminalieit in de afgelopen twintig jaar gegeven.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Bestrijding van vuurwapencriminaliteit in de praktijk: resultaten van de enquĂȘte
  4. Knelpunten en oplossingen: verslag van de groepsgesprekken
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruissink, M., Kouwenberg, R.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 113
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8008

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een onderzoek bij politie en justitie
Projectnummer:
W00113
Operationele status:
Alleen publicatie