Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

Samenvatting

Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde 'Commissie van onderzoek naar het vermeend onrechtmatig optreden van de politie' hebben de auteurs een bevolkingsonderzoek uitgevoerd op Curacao, Bonaire en Sint Maaren. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. In de eerste plaats diende in kaart gebracht te worden hoe de burgers van de drie genoemde eilanden eventueele contacten met het Korps Politie Nederlandse Antillen hebben ervaren en welke indruk er bij de bevolking bestaat van het optreden van de politie in het algemeen. Drie vragen staan in het onderzoek centraal: 1. In welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en onrustgevoelens met betrekking tot criminaliteit?; 2. Wat is de omvang van de 'veel voorkomende criminaliteit' op Curacao, Bonaire en Sint Maarten?; 3. Hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de politie, welke motieven worden aangedragen om geen aangifte te doen en hoe tevreden tonen de slachtoffers die wel aangifte doen, zich over de inspanningen van de politie?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Angst- en onrustgevoelens in verband met criminaliteit
  4. Omvang van de criminaliteit
  5. Aangiftebereidheid en tevredenheid over de afhandeling
Summary
Résumé
Resumen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, J.M., Essers, J.J.A,
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
Onderzoek en beleid 122
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8660

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
Projectnummer:
W00122
Operationele status:
Alleen publicatie