Motieven voor naturalisatie

Motieven voor naturalisatie

Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie

Samenvatting

Mede met het oog op het verbeteren van hun rechtspositie wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door langdurig in ons land verblijvende vreemdelingen van groot belang geacht. Na de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlandschap in 1985, bleek echter dat de naturalisatiegeneigdheid juist onder de twee grootste groepen vreemdelingen, de Turken en de Marokkanen, ver achterbleef bij dat van andere groepen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de motieven die leden van verschillende doelgroepen van het minderhedenbeleid hebben om al dan niet te keizen voor de Nederlandse nationaliteit. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de zogenaamde 'afstandseis' en de kennis van de eigen rechtspositie en die van personen met de Nederlandse nationaliteit. Samenvattingen in het engels, frans en duits zijn in een apart rapport ondergebracht in K28 (zie bij: Meer informatie)

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. De Rijkswet op het Nederlanderschap
  3. Nationaliteit in internationaal perspectief
  4. Gebruik van optieregelingen
  5. Methodische verantwoording
  6. Naturaliseren, wie wel en wie niet?
  7. Voorwaarden en samenhangende  factoren
  8. Naturaliseren: waarom wel of waarom niet?
  9. Conclusies en discussie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bedem, R.F.A. van den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
Onderzoek en beleid 125
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8893

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motieven voor naturalisatie; waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie
Projectnummer:
W00125
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie