Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten

Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten

Samenvatting

Tussen de 19 arrondissementsparketten in Nederland bestaan grote verschillen in de afhandelingsduur van strafzaken en het percentage strafrechtelijke interventies. Onderzocht is of deze 'kwalitatieve' prestatieverschillen tussen parketten kunnen worden verklaard door verschillen in de bewerkelijkheid van het zakenaanbod. De invloed hiervan lijkt niet erg groot te zijn. Vervolgens is bekeken of de oorzaak gelegen is in verschillen in personeelsbezetting. Dit blijkt in hoge mate het geval te zijn. Met andere woorden, de afzonderlijke parketten bevinden zich wat de personeelsbezetting betreft in ongelijke uitgangsposities om tot gelijkwaardige prestaties te kunnen komen. Toch verklaard dit niet alles. Enkele parketten leveren ook met relatief weinig personeel goede kwalitatieve prestaties.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Invloeden op prestaties
  3. Prestatieverschillen
  4. Bewerkelijkheidsindicatoren
  5. De zakenstroom: drie voorbeelden
  6. Personeelsbezetting
  7. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Polder, W., Paulides, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
Onderzoek en beleid 126
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8941

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
Projectnummer:
W00126
Operationele status:
Alleen publicatie