Appels en peren

Appels en peren

Een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften

Samenvatting

Sinds 1981 wordt dienstverlening (werkstraf) in ons land aan meerderjarigen opgelegd als alternatief voor een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (maximaal zes maanden). Betrouwbare gegevens over recidive en over de toepassing van dienstverlening zijn echter schaars. Dit rapport bevat de uitkomsten van een recidive-onderzoek onder ruim 900 dienstverleners en ruim 900 kortgestraften uit 1987. Uit het onderzoek blijkt dat de dienstverleners minder recidiveren dan de kortgestraften. Echter, het justitiële verleden van beide groepen verschilt eveneens aanzienlijk. Vergeleken met de personen die een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen, hebben de dienstverleners significant minder eerdere justitiecontacten en veroordelingen achter de rug. In termen van zwaarte van het justitiële verleden zijn dienstverleners en kortgestraften dan ook te beschouwen als appels en peren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Kenmerken van de dienstverleners
  4. Kenmerken van de opgelegde dienstverleningen
  5. Verloop en afloop van de dienstverlening
  6. Recidive van de dienstverleners
  7. Dienstverleners en kortgestraften: een vergelijking
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaans, E.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 130
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9290

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Appels en peren; een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften
Projectnummer:
W00130
Operationele status:
Alleen publicatie