Delinquentie, sociale controle en `life events'

Delinquentie, sociale controle en `life events'

Eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek

Samenvatting

Dit verslag betreft de eerste resultaten van een deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' (WIL). Het WIL-project wordt uitgevoerd door de vakgroep 'Jeugd, Gezin en Levensloop' van de RU Utrecht. Dit deelproject betreft voornamelijk regeloverschrijdend gedrag, en is ontwikkeld door het WODC in samenwerking met de genoemde vakgroep. De centrale vraag is, of onverwachte levensgebeurtenissen (life events) onafhankelijk van achtergrondkenmerken en een aantal andere factoren betrokkenheid bij delinquent gedrag kunnen verklaren. Life events zijn bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, het krijgen van een ongeluk, maar ook positieve zaken, zoals het vinden van een baan na een periode van werkloosheid. Het theoretische uitgangspunt is de sociale-controletheorie van Hirschi. Het WIL-onderzoek is longitudinaal van opzet. De steekproef bestaat uit 2918 jongeren van 12 tot en met 24 jaar.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Doel en opzet van het onderzoek
  2. Socio-demografische kenmerken en delinquent gedrag
  3. De sociale-controletheorie
  4. Sociale-controletheorie en life events als voorspellers van delinquent gedrag
  5. Conclusies
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rutenfrans, C.J.C., Terlouw, G.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 131
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9469

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Delinquentie, sociale controle en `life events'; eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek
Projectnummer:
W00131
Operationele status:
Alleen publicatie