Rechtsverzorging en wetenschap

Criminologie en victimologie / Onderzoeksinstelling

Rechtsverzorging en wetenschap

Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

Samenvatting

De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding gegeven tot het samenstellen van deze bundel. De bundel bevat artikelen op het terrein van criminologie, criminaliteit, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtshulp, rechtshandhaving en evaluatie, geschreven door WODC-medewerkers. Tot slot is een bibliografie van J. Junger-Tas opgenomen.

Inhoudsopgave

 • Het WODC; tussen wetenschap en beleid - H. van de Bunt
 • Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen; feiten en fantomen - B. van Stokkum 
 • Schuldtoeschrijving, criminologie en strafrechtelijk beleid - Ed. Leuw
 • Criminologie van de toekomst : een literatuurverkenning - H. Boutellier 
 • Het criminologisch-theoretisch perspectief in het ISRD-project - G.-J. Terlouw
 • De stijging van de veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in theoretisch perspectief - H. Nelen en S. Essers
 • Onderzoek naar bedrijfsinbraken: kwantitatieve en kwalitatieve methoden van dataverzameling in de praktijk - N. Suerink en E. Wiersma 
 • Criminaliteitspreventie via buurtbeheer - A. Guérin 
 • Verplaatsing: moeilijk te meten en toch willen weten - R. Hesseling en U. Aron 
 • Internationaal vergelijkend drugsonderzoek - M. Grapendaal en M. Brouwers 
 • Georganiseerde misdaad en de vraagmarkt - P. van Duyne en R. Kouwenberg 
 • Vergelding in het jeugdstrafrecht - M. bol 
 • De uitvoering van de ondertoezichtstelling in de jaren negentig - N. Mertens 
 • Een speciale positie voor de vrouw in het vreemdelingenrecht? - R. van den Bedem, N. Dijkhoff, L. Doornhein 
 • Daadwerkelijk gek en gevaarlijk? De Kw en de BOPZ nader bekeken - S. Hoekstra 
 • Het slachtoffer binnen het strafrecht : de rol van het WODC - J.-A. Wemmers en P. Servais 
 • Kantongerechtsappellen in civiele zaken - N. van der Werff en B. Docter-Schamhardt 
 • Nieuwe regels, het oude spel - A. Klijn, E. Barendse-Hoornweg, C. Cozijn en G. Paulides 
 • Onderzoeksprofijt voor het rechtshulpbeleid? Struikelblokken voor een lastig partnerschap - A. Klijn 
 • Politiële discretie: wet en werkelijkheid - M. Aalberts 
 • Krijgt de politie toch de rekening? Tien stappen terug in de tijd - M. Kruissink 
 • De markt van wet en orde - M. Kommer 
 • Milieu: het groene gezicht van het WODC - E. van de Berg, J. van Wetten en M. Kleiman 
 • Gerommel in de marge? over nieuw strafrechtelijke interventies en de rol van het WODC - P. van der Laan en A. Essers 
 • Geen onderzoek zonder data - R. Aidala, P. van de Veer en C. Verwers 
 • Evaluatie van kleinschalige projecten op het terrein van de strafrechtstoepassing - L. Boendermaker, E. Spaans en B. Wartna 
 • Tractatus logico-criminosophicus of het einde van de criminologie - C. Rutenfrans en G.-J. Terlouw 
 • Bibliografie Josine Junger-Tas

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aalberts, M.M.J., Boutellier, J.C.J., Bunt, H.G. van de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 132
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 5147

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsverzorging en wetenschap
Projectnummer:
W00132
Operationele status:
Alleen publicatie