Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Samenvatting

Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de organisatorische en juridische knelpunten die een voortvarende aanpak van dit soort zaken in de weg staan. Drie vragen lagen aan dit onderzoek ten grondslag: 1) welke activiteiten ontplooit het OM in grote fraudezaken? 2) Wat zijn de resultaten van deze inspanning? 3) welke factoren bemoeilijken een geslaagde aanpak van grote fraudezaken? Ten behoeve van dit onderzoek zijn 43 dossiers van grote fraudezaken bestudeerd. Daarnaast zijn met 24 officieren van justitie en advocaten-generaal interviews gehouden. Het onderzoek heeft betrekking op zaken die in 1989 en 1991 in hoger beroep zijn behandeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Overzicht van fraudegevallen en verdachten
  3. Het opsporingsonderzoek
  4. Afdoening door het OM en de arrondissementsrechtbank
  5. Afdoening door het gerechtshof en de Hoge Raad
  6. Snelheid, zekerheid en strengheid van de strafrechtelijke interventie
  7. Fraude-officieren aan het woord: de knelpunten in de fraudebestrijding
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, J.M., Boone, J., Goudoever-Herbschleb, M.D. van den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 133
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9563

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het openbaar ministerie en grote fraudezaken
Projectnummer:
W00133
Operationele status:
Alleen publicatie