Toelating en opvang van ama's

Toelating en opvang van ama's

Samenvatting

Sinds enige jaren komt een toenemend aantal minderjarige asielzoekers zonder hun wettelijke vertegenwoordigers naar Europa. Om een aantal redenen is speciale aandacht nodig voor deze 'alleenkomende minderjarige asielzoekers' (ama's). Omdat zij minderjarig en dus handelingsonbekwaam zijn, dient in de voogdij te worden voorzien. Daarnaast dienen specifieke eisen aan de opvang te worden gesteld. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beleid dat in Nederland wordt gevoerd. Daarnaast wordt het beleid in een aantal andere Europese landen beschreven. Ook internationale verdragen en richtlijnen die normen bevatten waar nationale overheden bij het formuleren van beleid rekening mee moeten houden, komen aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Asielbeleid in internationaal perspectief
  3. Nederland
  4. België
  5. Bondsrepubliek Duitsland
  6. Frankrijk
  7. Groot-Brittannië
  8. Zweden
  9. Zwitserland
  10. Samenvatting en conclusies

Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bedem, R.F.A. van den, Valk, H.A.G. de, Tan, S.O.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 135
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9612

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toelating en opvang van ama's
Projectnummer:
W00135
Operationele status:
Alleen publicatie