Werken of zitten

Werken of zitten

De toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992

Samenvatting

Aan de hand van een vergelijking van dienstverleners met personen die, voor dezelfde delicten, tot een korte voorwaardelijke respectievelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, wordt getracht een antwoord te vinden op de volgende vragen: In welke opzichten onderscheiden de dienstverleners zich het meest van de vw/ov kortgestraften? Komt dienstverlening altijd in de plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zoals de wet voorschrijft, of wordt zij ook opgelegd aan personen die in aanmerking (lijken te) komen voor een voorwaardelijke vrijheidsstraf? Dit onderzoek naar de toepassing van de dienstverlening heeft betrekking op werkstraffen en korte vrijheidsstraffen die in 1992 zijn opgelegd. De recidivestudie gaat uit van dienstverleningen en korte vrijheidsstraffen uit 1987. De dataverzameling vond plaats bij parketten, justitiele documentatiediensten en reclassering. Het eerste rapport (Appels en peren; een onderzoek naar de recidive van dienstverleners en kortgestraften), waarin de uitkomsten van de recidivestudie staan vermeld, is in het voorjaar van 1994 verschenen. Dit rapport geeft een beschrijving van de werkstraffen en de deelnemers eraan, vergelijkt de tenuitvoerlegging van de werkstraffen met korte vrijheidsstraffen en tracht een indruk te geven van het potentieel aan werkstraffen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en discussie

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Beschrijving van de werkstraffen
  4. Werkstraffen en korte vrijheidsstraffen: een vergelijking
  5. Werkstraffen en verstekzaken
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaans, E.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Onderzoek en beleid 144
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.143

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werken of zitten; de toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992
Projectnummer:
W00144
Operationele status:
Alleen publicatie