Autokraak verminderd of verplaatst?

Autokraak verminderd of verplaatst?

De effecten van een Rotterdams project tegen diefstal uit auto

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek op het gebied van criminaliteitspreventie en verplaatsing. Centraal staat de vraag of de aanpak van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot een verplaatsing van de criminaliteit naar andere wijken of delicten. Het onderzoek bestaat uit een procesevaluatie van de aanpak en een effectevaluatie op basis van een analyse van de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit en een onderzoek naar en onder autokrakers. In het kader van dit daderonderzoek zijn onder andere 81 daders van diefstal uit auto's geinterviewd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De uitvoering van het project
  3. De effecten van het project op autokraak
  4. Verplaatsing
  5. Slotbeschouwing en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hesseling, R.B.P., Aron, U.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Onderzoek en beleid 147
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.290

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Autokraak verminderd of verplaatst?; de effecten van een Rotterdams project tegen diefstal uit auto
Projectnummer:
W00147
Operationele status:
Alleen publicatie