De toegevoegde kwaliteit

Strafrecht en strafproces / Wet op de rechtsbijstand

De toegevoegde kwaliteit

Een ex ante evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand

Samenvatting

Per 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand (Stb. 1993, nr. 775) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat advocaten die deel wensen te nemen aan de gefinancierde rechtsbijstand zich moeten inschrijven bij de Raden voor rechtsbijstand. Aan die inschrijving kunnen de raden voorwaarden stellen ter bevordering van de kwaliteit en de doelmatigheid in de rechtsbijstandsverlening. In de wet worden deze voorwaarden slechts globaal omschreven; de specifieke invulling ervan is overgelaten aan de raden. Daarmee zien deze zich voor de vraag gesteld hoe het stellen van inschrijfvoorwaarden aan advocaten kan bijdragen aan een grotere doelmatigheid en betere kwaliteit van de voorzieningen van gefinancierde rechtsbijstand?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inschrijfvoorwaarden voor advocaten
  2. Sturing als beleidsopgave
  3. Enkele simulaties vooraf
  4. Het inschrijfbeleid 1994
  5. Deelname aan de gefinancierde rechtshulp
  6. Het draagvlak: opinies en verwachtingen
  7. De werking van inschrijfvoorwaarden
  8. Slotbeschouwing
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leeuwen, S. van, Klijn, A., Paulides, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 151
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.405

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De toegevoegde kwaliteit; een ex ante evaluatie van de werking van inschrijfvoorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand
Projectnummer:
W00151
Operationele status:
Alleen publicatie