Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

Samenvatting

Doel onderzoek: Het doen van aanbevelingen betreffende de organisatie en aanpak van grote multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken, gebaseerd op een historische beschrijving van ervaringen, knelpunten, oplossingen en actuele trends in de strafrechtelijke aanpak van zware milieucriminaliteit. Daarnaast de ontwikkeling van een standaard evaluatiemodel voor multidisciplinaire strafrechtelijke milieu-onderzoeken. Opzet: Evaluatie van 19 geselecteerde grote milieu-onderzoeken door middel van dossier-analyse (processen-verbaal, knelpuntennotities, evaluatieverslagen) aangevuld met gesprekken met officieren van justitie, politie, leden milieubijstandsteam, DCRI en andere betrokkenen. Gesprekken vinden plaats aan de hand van een concept evaluatiemodel gebaseerd op literatuurstudie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Zware milieuzaken: een algemene beschrijving
  3. Het proces van strafrechtelijk milieu-onderzoek
  4. Mensen en middelen
  5. Externe factoren
  6. Resultaten en gevolgen van strafrechtelijke milieu-onderzoeken
  7. Het evaluatie-instrument
  8. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berg, E.A.I.M. van den, Eshuis, R.J.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 152
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.427

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken
Projectnummer:
W00152
Operationele status:
Alleen publicatie