Dwangopname onder de Krankzinnigenwet

Dwangopname onder de Krankzinnigenwet

Samenvatting

Doel: Het geven van een beschrijving van de praktijk van de krankzinnigenwet. Dit onderzoek fungeert als nulmeting voor een in 1997 te houden tussentijse evaluatie van de in 1994 in werking getreden wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De begrenzing van het onderzoek met de zusteronderzoeken van het NcGv en het NZi bestaat erin dat de externe rechtspositie van gedwongen opgenomen psychiatrische patienten en daarbij de daadwerkelijk geëffectueerde opnemingen het onderwerp vormen van het WODC-onderzoek. Het WODC-onderzoek richt zich op de besluitvorming inzake gedwongen opnemingen. Centraal staan de invulling van de criteria voor opname en het verloop van de procedures. Opzet: vooronderzoek werd verricht in Den Haag, Utrecht en Groningen. Naar aanleiding daarvan werd in de tweede helft van 1993 een kwalitatief onderzoek in Utrecht en Groningen uitgevoerd. Eind augustus 1994 werd een kwantitatieve gegevensverzameling afgesloten. Methode: De gegevensverzameling vindt plaats door middel van observatie, interviews en dossieranalyse en enquetering. Het kwalitatief onderzoekdeel zal plaatsvinden in de arrondissementen Utrecht en Groningen. Het kwantitatieve deel bestaat uit het houden van een enquete onder professioneel betrokken personen en het verrichten van dossieronderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van gebruikte afkortingen
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. De aanloop tot gedwongen opname
  4. De oplegging van gedwongen opname
  5. De invulling van het stoorniscriterium
  6. De invulling van het gevaarscriterium
  7. De invulling van de overige criteria
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoekstra, S.M., Leuw, Ed.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 153
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.515

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dwangopname onder de Krankzinnigenwet
Projectnummer:
W00153
Operationele status:
Alleen publicatie