Twee jaar MOT

Twee jaar MOT

En evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Samenvatting

De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, wisselkantoren, casino's en creditcardorganisaties) ongebruikelijke transacties te melden aan het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). Transacties worden als ongebruikelijk aangemerkt indien wordt voldaan aan een van de indicatoren die voorkomen op een bij ministeriële regeling vastgestelde indicatorenlijst. Het MOT beoordeeld welke van de ongebruikelijke transacties 'verdacht' zijn. De verdachte transacties worden vervolgens uitgezet in het opsporingsveld. Daar kunnen zij worden gebruikt in of leiden tot opsporingsonderzoek. Bij het opstellen van de Wet MOT is toegezegd dat deze twee jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe functioneert de Wet MOT wat betreft uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit? In het bijzonder wordt ingegaan naar de preventieve effecten en naar de mate waarin en de wijze waarop transactie-informatie wordt gebruikt in opsporingsonderzoek. De benodigde gegevens zijn verzameld door middel van interviews met medewerkers van de bij de transactie-informatie betrokken instanties. Gegevensmateriaal van kwalitatieve aard is gebaseerd op het MOT-register, het register van Finpol (Financiële politiedesk) van de divisie CRI, en het register van de Nationale Criminele Inlichtingendienst.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Het meldsysteem en de rol van het MOT
  3. Het verwerkingsproces van verdachte transacties
  4. Effectiviteit van de uitvoering van de Wet MOT
  5. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Terlouw, G.J., Aron, U.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 158
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.574

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Twee jaar MOT; een evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties
Projectnummer:
W00158
Operationele status:
Alleen publicatie