De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd

De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd

Onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten

Samenvatting

DOEL: Op 1 januari 1994 is het experiment met de Jeugdwerkinrichting van start gegaan. Het experiment is opgezet naar aanleiding van de in 1993 gevoerde discussie over "kampementen" voor criminele jongeren. De jeugdwerkinrichting is bestemd voor jongvolwassen mannen (18 tot 23 jaar) die "mede door het gemis aan adequate opvoeding, vorming en opleiding zijn vervallen tot ernstig crimineel gedrag". Deelname aan de jeugdwerkinrichting - in totaal 15 maanden - is bedoeld als een alternatief voor een (voorgenomen) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden. De interventie is gericht op het vergroten van de maatschappelijke integratie van de deelnemers door middel van toeleiding naar werk en/of opleiding en op het zoveel mogelijk voorkomen van toekomstig delinquent gedrag. Het onderzoek diende aan te tonen of men hierin (in voldoende mate) zou slagen. OPZET: Voor het onderzoek werden gegevens verzameld
van deelnemers aan de jeugdwerkinrichting gedurende de periode januari 1994 - april 1996. Nagegaan is of de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde doelgroep, hoe de deelname aan de jeugdwerkinrichting verliep, en wat de effecten waren in termen van werk/opleiding en recidive na afloop van de deelname. Om de gegevens in een breder perspectief te kunnen plaatsen, werden tevens gegevens verzameld vn jongvolwassen zelfmelders en detentiefaseerders die - in genoemde periode - deelnamen aan het arbeidstoeleidingsproject van Penitentiair Trainingskamp de Corridor en van jongvolwassenen die een "traditionele" onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden ondergingen. De dataverzameling vond plaats door middel van ondermeer interviews en dossieronderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Beschrijving van de projecten
  3. Resultaten van de Jeugdwerkinrichting
  4. Resultaten van Binnenste Buiten
  5. Vergelijking met traditioneel gestraften
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaans, E.C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Onderzoek en beleid 161
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.162

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd;
Projectnummer:
W00161
Operationele status:
Alleen publicatie