Meisjescriminaliteit in Nederland

Criminologie en victimologie / Geslacht en criminaliteit

Meisjescriminaliteit in Nederland

Samenvatting

Het onderwerp 'meisjescriminaliteit' is tot op heden zowel wetenschappelijk als beleidsmatig onderbelicht geweest. Meisjes zouden met een criminele inhaalslag bezig zijn ten opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten. Daarnaast verschenen in de loop van 1996 en 1997 berichten in de media omtrent het optreden van criminele meisjesgroepen. Vooral geweldsdelicten zouden bij meisjes toenemen. Voldoende aanleiding om een inventariserend onderzoek te verrichten naar de stand van zaken omtrent criminaliteit die gepleegd wordt door strafrechtelijk minderjarige meisjes. In het rapport word verslag gedaan van een uitgebreid literatuuronderzoek. De meisjecriminaliteit in de periode van 1980-1997 wordt cijfermatig beschreven. Een hoofdstuk van het rapport is gewijd aan de resultaten van de interviews met sleutelfiguren. Er zijn casusbeschrijvingen in het rapport opgenomen die zijn opgesteld naar aanleiding van interviews met negen criminele meisjes en een analyse van hun strafdossiers. Ten slotte zijn de casussen geanalyseerd met het oog op het ontwikkelen van een - tentatieve - typologie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Opzet van het onderzoek
  2. Literatuurverkenning en theoretische stellingname
  3. Meisjescriminaliteit in cijfers, 1980-1997
  4. De sleutelfiguren over 'troetels, tutten en bitches'
  5. Casusbeschrijvingen
  6. Casusanalyse en aanzet tot een typologie
  7. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mertens, N.M., Grapendaal, M., Docter-Schamhardt, B.J.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoek en beleid 169
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.694

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meisjescriminaliteit in Nederland
Projectnummer:
W00169
Operationele status:
Alleen publicatie