De rechtsbijstandsubsidie herzien

Strafrecht en strafproces / Wet op de rechtsbijstand

De rechtsbijstandsubsidie herzien

Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand

Samenvatting

De per 1 januari 1994 van kracht geworden Wet op de rechtsbijstand heeft wijziging gebracht in de toegangsvoorwaarden tot rechtsbijstandsubsidie. Welke gevolgen heeft die wijziging gebracht in het gebruik van rechtsbijstand? In hoeverre zijn die gevolgen door de wetgever beoogd? Aan de hand van de doelstellingen van het wijzigen van de voorwaarden zijn verschillende soorten gevolgen onderzocht. In hoeverre zijn er onvoorziene aanbodeffecten in de rechtsbijstand te traceren? Is er sprake van een meer kritische afweging bij het inroepen van advocatenhulp door rechtzoekenden? In hoeverre heeft dat geleid tot het ten onrechte verstoken blijven van rechtsbijstand? Is het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van rechtzoekenden door de wet meer tot realiteit gebracht? Dit rapport geeft inzicht in de (al dan niet bedoelde) gevolgen. Daarnaast is aandacht besteed aan de uitwerking van het theoretische kader dat ten grondslag heeft gelegen aan het zoeken naar de gevolgen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De herijking van rechtsbijstandsubsidie
  3. Onder de gegeven omstandigheden
  4. Reductie en verstorende aanbodeffecten
  5. Afgewogen of afgedwongen
  6. Last naar draagkracht
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klijn, A., Schaaf, J. van der, Paulides, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoek en beleid 175
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.041

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rechtsbijstandsubsidie herzien : een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand
Projectnummer:
W00175
Operationele status:
Alleen publicatie