Geweld in vermogensdelicten

Geweld in vermogensdelicten

Een dieptestudie op basis van de WODC-strafrechtmonitor

Samenvatting

Diefstal met geweld is een strafrechtelijke term die een grote vari√ęteit aan feitelijke gebeurtenissen kan beslaan. Hierachter gaan incidenten schuil die niet alleen in vorm, maar ook in het gebruik van geweld sterk van elkaar verschillen. In sommige gevallen is het geweld minimaal en alleen gericht op het verkrijgen van een buit (zoals in tasjesroof), in andere gevallen is het geweld excessief. In dit rapport wordt aan de hand van strafdossiers een beeld geschetst van dit delict. Op grond van de analyse worden twee geweldsdimensies onderscheiden: pro-actief versus reactief geweld en buitgericht versus niet-buitgericht geweld. In twee derde van de onderzochte gevallen is het geweld pro-actief en buitgericht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Resultaten 

Summary
Literatuur
Bijlage: De WODC-strafrechtmonitor

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vinne, H. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoek en beleid 178
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.071

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geweld in vermogensdelicten : een dieptestudie op basis van de WODC-strafrechtmonitor
Projectnummer:
W00178
Operationele status:
Alleen publicatie